• Vaihe 1
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Vaihe 4
  • Vaihe 5
0,00 € Ostoskoriin

Webbshoppens allmänna leveransvillkor

Priser
Batteritjänst EGIL förbehåller sig rätten att justera priser ifall dessa med anledning av tekniska skäl framställs felaktigt. Ifall prisjusteringen gäller en gjord beställning, bekräftas justeringen åt kunden innan beställningen tas till behandling. Webbshoppens produkter innehåller mervärdesskatt.

Betalningssätt
Betalningen utförs i samband med beställningen med en finsk Internetbank (Nordea, Sampo Pankki, OP, Handelsbaken, SP/POP/Aktia, Ålandsbanken, Tapiola Pankki, S-Pankki eller Neocard kreditkort). Betalning är även möjlig med VISA, Visa Electron och Mastercard kreditkort. Betalningen sker via betalförmedlingstjänsten Checkout.fi. Vid betalning vänligen följ givna anvisningar. Tilläggsinformation om Checkout.fi finns att hämta från http://www.checkout.fi/index.php?section=13

Leverans
I fall, då beställningen innehåller flere olika varor eller det förekommer skillnader i varornas tillgänglighet, kan Batteritjänst EGIL posta varorna i separata försändelser.

Leveranssätt
Webbshoppens beställningar levereras per brev till adressen som är angiven i beställningen.

Leverans till utlandet
Webbshoppens beställningar levereras även utomlands

Beställningsbekräftelse
Efter att ha godkänt beställningen får kunden en bekräftelse på skärmen. Kunden meddelas ytterligare per e-post om att beställningen har tagits till behandling, förutsatt att kundens e-post adress finns till Batteritjänst EGIL:s förfogande.

Leveranskostnader
Inga leveranskostnader uppbärs. Leverans- samt behandlingskostanderna är inkluderade i priset.

Leveranstid
Allmänna leveranstiden är 1-3 dagar, förutsatt att produkten finns på lager.

Returrätt och avbeställning

Returrätt
Webbshoppens kunder har enligt konsumentskyddslagen rätt till att annullera sin beställning, eller en del av den, inom fem (5) dagar efter att produkten mottagits, under förutsättning att produktförpackningen är oöppnad eller i samma skick som produkten befann sig i vid mottagningsögonblicket. Returnering av en produkt bör ske omgående. Ta gärna kontakt på förhand med vår kundtjänst per telefon 050-5556876 eller via e-post info@collision.fi , då det gäller returer eller ersättningar. Bifoga gärna kontonummer och räkningen som följde med försändelsen.

Reklamationer
Alla reklamationer beträffande försändelsen ombeds göras inom fem (5) dagar efter att produkten mottagits till Batteritjänst EGIL (PB 00201 Helsingfors, tel. 050-5556876, e-post: info@collision.fi). En felaktig eller defekt produkt ersätts huvudsakligen med en ny och felfri produkt. Ifall detta inte är möjligt kan produkten antingen säljas till ett nedsatt pris eller affären upphävas.

Avbeställning
Kunden har rätt att återkalla sin beställning ifall leveransen inte skett inom den av webbshoppen utsatta tiden. Avbeställningar ombeds anmälas till Batteriservice EGIL:s kundtjänst (PB 135, 00201 Helsingfors, tel. 050-5556876, e-post: info@egil.fi). Vi strävar efter att ofördröjligen informera kunden per e-post ifall det sker väsentliga förändringar i leveranstiden.

Batteriservice EGIL förbehåller sig rätten att upphäva en beställning ifall den beställda produkten är slutsåld eller ifall det framkommer andra oöverkomliga hinder I produktens tillgänglighet.

Övrigt
Batteritjänst EGIL ansvarar ej för leveransförseningar, produktskador eller övriga direkta och indirekta brister som inte kunnat förutsägas (force majeure).

Batteriservice EGIL förbehåller sig rätten att ändra på leveransvillkoren utan ett separat tillkännagivande. Kunden bör innan beställningen bekanta sig med de aktuella leveransvillkoren.

Eventuella konflikter eller tvistemål mellan Batteriservice EGIL och kunden, där en överrenskommelse ej kan uppnås, avgörs I Helsingfors tingsrätt.